Toiminnan voima oy

Toimintaterapiaa yksilöllisesti kotikäynnein
 

Toiminnan voima

Toiminnan voima Oy tuottaa toimintaterapiapalveluita Länsi-Uudellamaalla aikuisväestölle. Terapia toteutuu asiakkaan koti-ja lähiympäristössä. Pääasiallisena kohderyhmänä ovat aikuisneurologiset asiakkaat, joilla on taustalla aivoverenkiertohäiriö tai aivovamma sekä selkäydinvammaiset ja neuropsykiatrisesti oirehtivat asiakkaat. Diagnooseja enemmän keskitytään toimintakykyyn ja sen muutosten aiheuttamiin haasteisiin arjen toiminnoissa.  Toiminnan voima on toiminut alueella vuodesta 2006. 

Toiminnan voimalla on sopimukset seuraavien tahojen kanssa: Kela, HUS Lohjan sairaala, Lohjan kaupunki, Inkoon kunta. Kelan sopimus 1.3.2021 alkaen Lohjan, Vihdin ja Raaseporin alueilla. Myös vakuutusyhtiön kautta on mahdollisuus saada maksusitoumus toimintaterapiaan. Kelan tarjoamiin kuntoutusetuuksiin voi tutustua tarkemmin www.kela.fi (esim. kuntoutukset, matkakorvaukset, vammaisetuudet). Toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lähete, joka käsitellään kuntoutustyöryhmässä tai Kelaa varten tarvitset lääkärin laatiman kuntoutussuunnitelman ja oman kuntoutushakemuksen. Toiminnan voima instagramissa